bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

REKRUTACJA 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020
Rekrutacja do brzeskich przedszkoli rozpoczyna się 26 lutego 2019r. i trwać będzie
do 14 marca 2019r. drogą elektroniczną poprzez stronę brzeg.przedszkola.vnabor.pl.
Na stronie internetowej dostępne będą szczegółowe informacje o naborze, druki oraz wzory oświadczeń. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wymagane dokumenty odręcznie. Druki wniosków, zgłoszeń i oświadczeń w formie papierowej można otrzymać w każdym przedszkolu.

Warunki przyjęć do przedszkoli
Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 3 przedszkoli, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do przedszkoli publicznych
od 26.02.2019 r. godz. 8.00
do 14.03.2019 r. godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
08.04.2019 r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 09.04.2019 r. godz. 8.00
do 15.04.2019 r. godz.15.00 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.
16.04.2019 r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.


Kryteria rekrutacji do przedszkoli ustalone przez organ prowadzący.
L.p. Nazwa kryterium do przedszkola publicznego Liczba punktów
1. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji lub kandyduje do tego samego przedszkola, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja 32
2. Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym oraz kandydat rodzica samotnie wychowującego pracującego/studiującego/uczącego się w trybie dziennym 16
3. Kandydat rodziców wychowujących dwoje i więcej dzieci do lat 6 8
4. Kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym 4
5. Kandydat z rodziny znajdującej się pod opieką MOPS w Brzegu 2
6. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzający rok na który prowadzona jest rekrutacja uczęszczał do żłobka 1Opublikował: Elżbieta Prorok-Zdyb
Publikacja dnia: 05.02.2019
Podpisał: ELŻBIETA PROROK-ZDYB
Dokument z dnia: 05.02.2019
Dokument oglądany razy: 15