bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja

Nabór do brzeskich przedszkoli
na rok szkolny 2017/2018
dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg.


Od 18 kwietnia 2017r. od godz. 8.00 do 28 kwietnia 2017r. do godz. 15.00 trwać będą zapisy do brzeskich przedszkoli. Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej na portalu dla rodziców:
                                                     www.brzeg.przedszkola.vnabor.pl
Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 3 przedszkoli, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Uwaga!
Rodzic składa tylko jeden wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru, pomimo wskazania maksymalnie trzech przedszkoli. Wniosek dostępny będzie na stronie www.brzeg.przedszkola.vnabor.pl
Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do przedszkola, do którego składany będzie wniosek. W przypadku braku dostępu do internetu wniosek można otrzymać w wybranym przedszkolu i wypełnić w wersji papierowej.
Kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.Opublikował: Eugenia Wasilewska–Bruś
Publikacja dnia: 05.04.2017
Podpisał: Eugenia Wasilewska–Bruś
Dokument z dnia: 09.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 685