bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Przedmiot działalności

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi 3-6 letnimi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

  1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym
  3. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
  4. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniającą w miarę potrzeb konsultację i pomoc.


Opublikował: Eugenia Wasilewska –Bruś
Publikacja dnia: 10.09.2013
Podpisał: Eugenia Wasilewska –Bruś
Dokument z dnia: 09.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 929